Tahukah anda?

Posted: December 27, 2010 in ABSARIA

Hmm,sebelum ini entry “Tahukah Anda?” hanya membincangkan isu perundangan. Kali ini sengaja saya mahu selitkan info yang saya kira penting buat semua. Ianya bermula apabila saya bertandang ke rumah sahabat baik di Negeri Sembilan baru baru ini. Kucing menjadi temannya ketika kesunyian. Isunya,apakah kesan atau hukum bulu binatang ini ? Mengikut mazhab Syafie dan Hanbali, Bulu kucing ataupun haiwan senagkatan dengannya yang tertanggal dari tubuhnya adalah NAJIS. Bukan setakat kucing , tetapi bulu binatang yang tidak halal dimakan menjadi najis apabila tertanggal dari tubuh badannya,samada semasa ia hidup ataupun mati. Namun,menurut Hanfi dan maliki,ia adalah suci.

Jika bulu binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing, monyet ,musang dan sebagainya terpisah dari badan ketika binatang itu masih hidup,maka bulu tersebut adalah najis. Demikian juga dengan anggota anggotanya yang lain jika bercerai dari badannya itu adalah dikira bangkai. ( Mughni al Muhtaj, Kitab Al Taharah, Bab al Najasah,Jil 1, hlmn 115) .

Maka,jika mahu solat ,perlulah diberi perhatian akan perkara ini. Menurut syarak , syarat sah solat itu hendaklah bersih daripada segala najis baik pada pakaian, tubuh badan ataupun tempat sembahyang. oleh itu jika terdapat bulu binatang yang dihukumkan najis pada pakaian atau badan maka sembahyang itu tidak sah kerana menanggung sesuatu yang najis . kecuali jika bulu najis itu sedikit, seperti sehelai dua,kerana ia dimaafkan. Melainkan bulu anjing atau babi,walau sedikit,tetap najis. (Al Fiqh al Islami wa adilatuh,Jil 1 hlmn 175).

 

P/s: Sumber rujukan: http://azharaziz.blogspot.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s